Circuit de la dependència

Quin procés ha de seguir una persona des que se li detecta la dependència fins que obté un servei o una prestació? XARXAgran us explica el circuit que s'ha de seguir amb enllaços i documentació específica que us poden ser d'utilitat.

Sol·licitud de la dependència

Poden sol·licitar-la les persones dependents que hagin viscut al territori espanyol un mínim de 5 anys (no cal que sigui de forma continuada) i els dos darrers anys a Catalunya.Per sol·licitar-la, demaneu el Document de sol·licitud de dependència. Aquest compta amb informació com:

- Dades bancàries.

- Informe de salut original: Aquest document ha de ser necessàriament el MODEL 1 adjuntat en el document de sol·licitud de la dependència (pàgina 6 del document)

- Declaració responsable 

Termini: 2 mesos. (aproximat)

Documentació: 

Document de sol·licitud de dependència

Passos a seguir per obrir el document:

1 - Clicar a l’enllaç anterior. 

2 - Descarregar el document al disc local del vostre dispositiu. 

3 - Una vegada descarregat, obrir el document perquè sigui llegible (amb AdobeAcrobat o un altre programa compatible amb la lectura de PDF). 

Si no podeu obrir el document, podeu adreçar-vos als Serveis Socials del vostre barri, municipi o territori per demanar una còpia. 

Demaneu cita prèvia

Valoració i revisió del grau de dependència

Una vegada la sol·licitud es deriva als Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)aquesta comissió fa una entrevista presencial amb la persona sol·licitant i després elabora un informe de valoració de la dependència. En el cas que hi hagi un empitjorament en la persona dependent, es pot sol·licitar una revisió de la resolució i fer una nova sol·licitud al cap de sis mesos. 

Termini: 6 mesos entre la sol·licitud i la resolució de grau. (aproximat)

Programa Individual d'Atenció (PIA)

Si s’està d’acord amb la resolució del grau de dependència, el següent pas és l’establiment del Programa Individual d'Atenció (PIA). El PIA determina les modalitats d’intervenció més adients a les necessitats de cada persona, és a dir, les prestacions existents segons el grau de dependència. Hi ha prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques (podeu veure-les a la Cartera de Serveis Socials)Aquest procés consta d’una entrevista per conèixer les preferències pel que fa a les prestacions que preveu la Llei de la dependència.

Termini: 4 mesos entre la resolució del grau de dependència i la resolució de PIA. (aproximat)

Documentació d’interès: Cartera de Serveis Socials   

Com pot ajudar-vos XARXAgran durant aquest procés?

XARXAgran és un servei GRATUÏT que dona suport a les persones grans i/o en situació de dependència, els seus familiars i/o cuidadors sobre el recurs assistencial privat que més s’adapti a les seves necessitats arreu de Catalunya.  

Si esteu esperant la resolució del grau de dependència i necessiteu un servei assistencial, us podem ajudar a cercar el recurs que més s’adapti a les vostres necessitats incloent criteris com la ubicació, el preu, el tipus d’instal·lacions i la disponibilitat. 

Si ja disposeu de la valoració del grau de dependència i us trobeu en llista d’espera per a l’accés a un servei públic, us podem ajudar amb la cerca habitual incorporant la possibilitat d’un ajut econòmic per pagar el servei (residències, centre de dia i atenció domiciliària). 

A més a més, XARXAgran col·labora amb el programa PENSIUM que permet a les famílies pagar el cost de la plaça residencial privada  sense perdre patrimoni, fer hipoteca, gastar els estalvis i diners. 

Termini: immediat. 

Documentació: Busquem per vostè