Política de qualitat

ACRA aposta pel manteniment d'una política de qualitat que doni resposta a les necessitats dels associats i també del personal de l'organització. És per això que estem certificats amb la norma ISO 9001: 2015.

ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials, és una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 1989, que agrupa entitats de recursos assistencials (teleassistència domiciliària, atenció domiciliària, centres de dia, llars residencials, residències assistides, pisos tutelats, entitats tutelars, hospital de dia i centres sociosanitaris) per a gent gran a tot Catalunya.

Missió: ACRA representa els interessos generals dels seus socis, influeix en el model social d’atenció al ciutadà, i promou el benestar de l’adult gran i la qualitat dels serveis prestats

Visió: Construïm un espai de col·laboració que dinamitzi les capacitats del sector per enfortir-lo davant els nous reptes socials a través de la formació, la recerca i la innovació.

Per aconseguir i millorar aquest objectiu principal, disposem d’un equip de treball qualificat i amb experiència en la gestió dels processos de recursos assistencials.

El compromís amb la qualitat neix de la voluntat d’oferir un servei que satisfaci les necessitats dels nostres clients, així com la satisfacció del personal de l’organització complint amb el requisits legals i reglamentaris, augmentant els nivells de productivitat de l’organització i mantenint un Sistema de Gestió de la Qualitat que permeti millorar contínuament els serveis que oferim.