Qui som

XARXAgran és un servei d’assessorament i suport per a la gent gran i les seves famílies que necessiten un recurs assistencial. Es tracta d’una eina gratuïta i personalitzada que orienta les persones de forma presencial, per telèfon o a través d’un cercador digital en una nova web creada de forma especial per aquest projecte. 

Com funciona XARXAgran?

Qui necessita un recurs assistencial pot informar-se presencialment, trucar per telèfon o cercar a la web el que més s’ajusti a les seves necessitats (preu, ubicació, servei...). XARXAgran posa a disposició de les persones grans i de les seves famílies una treballadora social que orienta sobre el tipus de recurs més adequat a les seves necessitats i característiques. Finalment, ofereix un llistat amb una selecció dels serveis que més s’hi adaptin. 

D’aquesta manera es poden canalitzar possibles usuaris cap als centres o serveis adherits a XARXAgran que tinguin places privades vacants. El procés es fa de manera automàtica i transparent, mitjançant un sistema de filtres. Cada cop que es deriva un usuari s’informa al responsable del servei per correu electrònic.

Qui pot utilitzar XARXAgran i quins avantatges té?

XARXAgran és un servei totalment gratuït pels usuaris. A més, ofereix un assessorament expert i personalitzat amb un seguiment individual de cada cas: aconseguir el millor servei o recurs assistencial per a cada persona sol·licitant.

Per què ara XARXAgran?

XARXAgran neix amb la voluntat de convertir-se en un referent del sector de la dependència, en una nova manera de cercar recursos i serveis assistencials. Davant els reptes complexos que planteja la dependència cal oferir una resposta que generi tranquil·litat i confiança entre els usuaris i les empreses, una eina innovadora per prendre decisions intel·ligents en moments difícils. 

XARXAgran és una iniciativa de la Unión de entidades para la promoción de servicios sociales de atención a personas mayores y/o en situación de dependencia que compta amb la col·laboració i aval d’ACRA i el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.