Necessito ajuda temporal

Serveis i recursos assistencials que li proporcionen el suport necessari en moments puntuals que requereixen una intervenció especialitzada.